• സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പാക്കേജുകൾ
 • World Emergency Medicine Day
 • മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി മെഡിക്കൽ അക്കാദമി
 • മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം
 • International Nurses Day
 • നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ.സച്ചിൻ ശശിധരൻ ചാർജ് എടുത്തു
 • ഏവർക്കും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഈസ്റ്റർ മംഗളങ്ങൾ
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധവുമായി ചാലക്കുടി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വിഭാഗം നിരത്തിൽ ഓടുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്കും കൊടുക്കാനായി സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിൽനിന്നും മാസ്കും, സാനിറ്റൈസറും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചാലക്കുടി പോലീസ് വിഭാഗത്തിന് സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് കൈമാറി
 • കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാം … ഭയവും ആശങ്കയുമല്ല ;വേണ്ടത് … ജാഗ്രതയാണ്
 • സെന്റ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു
 • നവീകരിച്ച അത്യാഹിത വിഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
 • കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണവുമായി സെന്റ് ജെയിംസ് സ്കൂൾ ഓഫ് നേഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ

Department provides excellence in the specialty services of dentofacial orthopedics, orthodontics and maxillofacial surgery, endodontics, prosthodontics.

Specialties and services are

Cosmetic Dental procedures

 • Ceramic Crown and Bridge
 • Ceramic Veneers
 • Composite Restoration (Tooth coloured fillings)
 • Dental implants

Orthodontics

 • Early intervention of malformation with Dentofacial Orthopedics
 • Dentofacial Orthopedics :Correction of facial bone developmental anomalies with growth modification
 • Instruments for difficult intubation as Gum elastic bougie.
 • Braces with latest mechanics for correcting irregular and forwardly placed teeth.
 • Adult Orthodontics

Maxillofacial Surgery

 • Maxillofacial cosmetic surgery.
 • Carniofacial Deformities
 • Dento-facial trauma
 • Orthognatic surgery

Endodontics

 • Root canal treatment with rotary endodontics
 • Cosmetic dentistry & smile designing

Prosthodontics

 • Fixed ceramic crowns and bridges
 • Full and partial dentures

VIEW ALL DEPARTMENTS BOOK AN APPOINTMENT

Department Doctors

Dr. Sheethal G. Mathew

Consultant Dental Surgeon, Certified implantologist (NOBEL BIOCARE), FMC ( fellowship in Medical Cosmetology)

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE

Dr. Ranjith Jacob Kalliath

BDS, MDS,FDSRCS (Edin), FIBOMS

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE

Dr. Sunil Abraham

MDS (Orthodontics)

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE

Dr. Parvathy Sreejith

BDS, MDS

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE