• സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പാക്കേജുകൾ
 • World Emergency Medicine Day
 • മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി മെഡിക്കൽ അക്കാദമി
 • മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം
 • International Nurses Day
 • നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ.സച്ചിൻ ശശിധരൻ ചാർജ് എടുത്തു
 • ഏവർക്കും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഈസ്റ്റർ മംഗളങ്ങൾ
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധവുമായി ചാലക്കുടി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വിഭാഗം നിരത്തിൽ ഓടുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്കും കൊടുക്കാനായി സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിൽനിന്നും മാസ്കും, സാനിറ്റൈസറും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചാലക്കുടി പോലീസ് വിഭാഗത്തിന് സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് കൈമാറി
 • കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാം … ഭയവും ആശങ്കയുമല്ല ;വേണ്ടത് … ജാഗ്രതയാണ്
 • സെന്റ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു
 • നവീകരിച്ച അത്യാഹിത വിഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
 • കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണവുമായി സെന്റ് ജെയിംസ് സ്കൂൾ ഓഫ് നേഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ

Department of Neurology of St. James Hospital provides comprehensive consultative services, diagnostic testing and treatment for a broad spectrum of neurological conditions, including diseases of the brain, spinal cord, peripheral nerves and muscles. The neurology experts at our neurology centre offer a detailed and comprehensive consultation, evaluation, clinical diagnostic studies and neurological treatment at the international standards.

Services offered are

 • 24 hrs Head injury & Spinal Trauma Care
 • Micro Neurosurgery for all intracranial and spinal tumours
 • Microvasular decompression for trigeminal neuralgia.
 • Excision of acoustic neuromas and other CP angle meningiomas.
 • Surgery for congenital malformation including craniosynostosis, Chiari malformations, syringomyedia, myelo meningocoeles, atlanto axial dislocation, basilar invagination.
 • Surgery for peripheral nerve entrapment.
 • Surgery for spinal canal stenosis, spondylolisthesis and intervertebral disc prolapse (including microlumbar discectomy)
 • Cervical micro discectomy and instrumentation
 • Surgery for Neurotrauma (Head injury and spine injury).

Specialties

 • 15 bedded Neuro-Surgical Intensive-Care Unit with Invasive and Non- Invasive Monitoring like Intracranial Pressure Monitoring, Invasive Blood Pressure Measurement, Pulse Oximeter, Ventilators, Volumetric Infusion Pumps etc.
 • Neuro-Surgical Operation Theatre equipped with ZEISS Operating Microscope, Midas Rex Drill System, whole range of micro instruments for Micro-Vascular Surgery of Brain

VIEW ALL DEPARTMENTS BOOK AN APPOINTMENT

Department Doctors

Dr. Manoj T.K

MBBS, DNB

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE