• സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പാക്കേജുകൾ
 • World Emergency Medicine Day
 • മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി മെഡിക്കൽ അക്കാദമി
 • മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം
 • International Nurses Day
 • നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ.സച്ചിൻ ശശിധരൻ ചാർജ് എടുത്തു
 • ഏവർക്കും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഈസ്റ്റർ മംഗളങ്ങൾ
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധവുമായി ചാലക്കുടി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വിഭാഗം നിരത്തിൽ ഓടുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്കും കൊടുക്കാനായി സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിൽനിന്നും മാസ്കും, സാനിറ്റൈസറും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചാലക്കുടി പോലീസ് വിഭാഗത്തിന് സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് കൈമാറി
 • കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാം … ഭയവും ആശങ്കയുമല്ല ;വേണ്ടത് … ജാഗ്രതയാണ്
 • സെന്റ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു
 • നവീകരിച്ച അത്യാഹിത വിഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
 • കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണവുമായി സെന്റ് ജെയിംസ് സ്കൂൾ ഓഫ് നേഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ

Department is lead by experienced and expert Urologists and has made its mark in the last few years as a leading urologic department. This department is very well equipped with sophisticated equipments and aims at providing advanced care at an affordable cost. Progressive outlook and constant up gradation keeps this department at the forefront of urology care.

Specialities & Services

 • Supported by well-equipped surgical intensive care unit(SICU)

Endourology

 • Cystourethro/resectoscope to diagnose and treat Stricture Urethra, BPH and Bladder Tumors
 • Trans-Urethral Resection of Prostate, Bladder Neoplasm (TURP, TURBT)
 • Visual Urethrotomies for Strictures, Bladder Neck Incision (BNI)

Stone Management

 • Ureterorenoscope and Lithoclast in the Management of Ureteric Calculus.
 • Cystolitholapaxy , Cystolithomy.

Operative procedures and Uro-Oncology

 • Open Operative Urological Procedures of Kidney, Ureter, Bladder, Prostate and Urethra for Benign and Malignant Lesions : Nephrectomy, prostatectomy, cystectomy etc.
 • Procedures of upper tract reconstructive including pyloplasty

Paediatric Urology

 • Congenital Malformation Correction: Pelvi-ureteric Junction Obstruction, Un-descended Testis, Hypospadias.

Andrology Services

 • Male Infertility Management
 • Evaluation and Management of Erectile Dysfunction and Varicocelectomy and Vasal Recanalisation.

Neuro-Urology Services

 • Evaluation and management of Cystocele, Stress Urinary Incontinenc ,TVT/ TOT procedures for SUI.

VIEW ALL DEPARTMENTS BOOK AN APPOINTMENT

Department Doctors

Dr. Peter Alappatt

MBBS, MS, M.Ch, FMAS

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE