• സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പാക്കേജുകൾ
 • World Emergency Medicine Day
 • മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി മെഡിക്കൽ അക്കാദമി
 • മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം
 • International Nurses Day
 • നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ.സച്ചിൻ ശശിധരൻ ചാർജ് എടുത്തു
 • ഏവർക്കും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഈസ്റ്റർ മംഗളങ്ങൾ
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധവുമായി ചാലക്കുടി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വിഭാഗം നിരത്തിൽ ഓടുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്കും കൊടുക്കാനായി സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിൽനിന്നും മാസ്കും, സാനിറ്റൈസറും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചാലക്കുടി പോലീസ് വിഭാഗത്തിന് സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് കൈമാറി
 • കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാം … ഭയവും ആശങ്കയുമല്ല ;വേണ്ടത് … ജാഗ്രതയാണ്
 • സെന്റ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു
 • നവീകരിച്ച അത്യാഹിത വിഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
 • കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണവുമായി സെന്റ് ജെയിംസ് സ്കൂൾ ഓഫ് നേഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ

The Department is renowned for its high standards. Invasive cardiology is equipped. With the installation of Siemens Cath lab. Routine and complicated coronary and peripheral interventions are being routinely carried out here. A committed team of doctors and paramedical staff is on duty round the clock to provide, state of the art emergency cardiac care.

Clinical Facilities/ Services/ Procedures

 • Coronary angiogram
 • Valvuloplasty
 • Peripheral angiogram
 • Device closure for ASD and VSD
 • Coronary angioplasty and stenting
 • Colour Doppler echocardiogram
 • Peripheral angioplasty and stenting
 • Fully equipped CCU
 • Temporary and permanent pacemaker implantation
 • Treadmill test
 • Implantable cardioverter defibrillator (AICD)
 • Holter monitoring
 • 2D Echocardiography
 • TTE (Trans Thoracic Echocardiography)
 • Dobutamine Stress Echo
 • TMT (Tread Mill Test)
 • 24 hour ambulatory BP monitoring
 • 24 hour mobile Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) equipment
 • Interventional Cardiology
 • Angiography – Coronary, Carotid, Peripheral, Renal
 • Angioplasty – Coronary (PTCA with or without stents), Carotid
 • Peripheral, Renal
 • Pacemaker Implantation – Temporary/ Permanent
 • Treatment of Septal defects – ASD, VSD, PDA Device Closure, PDA Coil Closure
 • DSA (Digital Subtraction Angiography)
 • BMV (Balloon Mitral Valvuloplasty)

VIEW ALL DEPARTMENTS BOOK AN APPOINTMENT

Department Doctors

Dr. Thomas John

MD, DNB, DM (Cardio)

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE