• സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പാക്കേജുകൾ
 • World Emergency Medicine Day
 • മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി മെഡിക്കൽ അക്കാദമി
 • മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം
 • International Nurses Day
 • നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ.സച്ചിൻ ശശിധരൻ ചാർജ് എടുത്തു
 • ഏവർക്കും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഈസ്റ്റർ മംഗളങ്ങൾ
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധവുമായി ചാലക്കുടി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വിഭാഗം നിരത്തിൽ ഓടുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്കും കൊടുക്കാനായി സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിൽനിന്നും മാസ്കും, സാനിറ്റൈസറും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചാലക്കുടി പോലീസ് വിഭാഗത്തിന് സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് കൈമാറി
 • കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാം … ഭയവും ആശങ്കയുമല്ല ;വേണ്ടത് … ജാഗ്രതയാണ്
 • സെന്റ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു
 • നവീകരിച്ച അത്യാഹിത വിഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
 • കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണവുമായി സെന്റ് ജെയിംസ് സ്കൂൾ ഓഫ് നേഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ

The department of Orthopedics is one of the leading Orthopedic centres delivering the high level of professional care in South India. Department has three units with 8 Orthopedic surgeons and 6 DNB’s round-the-clock availability of services and has got recognition from the National Board of Examination, Govt. of India for Post Graduate training (DNB) in Orthopedics.

Highlights

 • 24 X 7 Trauma/accident care unit.
 • Fully equipped trauma ICU
 • Well supported Trauma Care Team which includes 24 x 7 Casualty services, wellexperienced, Neuro-Surgeons, General-Surgeons, Maxillofacial Surgeons, and Anesthetists.
 • Provides excellent quality care at affordable cost
 • Provided with most advanced theatre complex with world class facilities like stainless steel wall cladding in the interiors, anti-static flooring, laminar air flow with Hepa filter, air conditioning system with micro filters to ensure zero percentage infection. Specially designed Six Operation Theatres only for Orthopedic Surgeries
  Each patient gets the individual care and treatment from the complete team
 • Fully fledged physiotherapy unit
 • From the past five years (-) the patients visited our department

Specialties and services are

 • Arthroscopy and Sports Medicine
 • Joint Replacement – Primary snd Revisions
 • Orthopedic Trauma including Pelvi Acetabular Complex Fractures
 • Limb Lengthening and Deformity Correction
 • Hand and Microsurgery
 • Pediatrics Orthopedic surgeries
 • Spine Surgeries

Arthroscopy & Sports Medicine

 • Dedicated centre for Arthroscopic and minimal invasive surgeries .
 • Evaluation, prevention and treatment of sports or exercise-related injuries.
 • Specialty and surgical care of the shoulder, elbow, knee and ankle.
 • Physical therapy for exercise training programs and rehabilitation for returning to activity
 • Arthroscopic and minimal invasive surgeries and Special rehabilitation protocols for shoulder problems like periarthritis shoulder, Frozen shoulder and Rotator cuff injuries.

Knee Arthroscopy

 • Knee ligament reconstructive surgery
 • Arthroscopic ACL reconstruction (Modern technique like biologically enhanced acl reconstruction)
 • Arthroscopic PCL reconstruction
 • MCL and PLC repair and reconstruction.
 • Multiple ligament reconstruction for knee dislocations.

Meniscus surgery

 • Meniscus repair
 • Partial menisectomy.
 • Discoid meniscus surgery

Patellofemoral instability surgery

 • MPFL repair and reconstruction
 • Proximal and distal realignment surgery
 • Arthroscopy for synovial pathology

Shoulder Arthroscopy

 • Shoulder instability repair for recurrent dislocations
 • Arthroscopic Bankart repair
 • Reconstructive surgery for bony deficiencies
 • Shoulder problems in throwing athletes
 • Arthroscopic SLAP repair
 • Arthroscopic biceps tenodesis
 • Arthroscopic subacromial decompression
 • Arthroscopic and minimal invasive rotator cuff repair
 • Arthroscopic management for frozen shoulder
 • Open shoulder reconstructive surgery for fractures

Joint Replacement – Primary and Revisions

 • Knee, Hip, Shoulder Replacement surgeries

Orthopedic Trauma including Pelvi Acetabular Complex Fractures

Limb Lengthening and Deformity Correction

 • Ilizarov Limb Reconstruction Surgeries

Hand and Reconstructive Microvascular Surgery

Dedicated hand and microvascular surgery unit for hand and wrist trauma.

 • Includes management of fractures, tendon repairs and flap covers for complex soft tissue injury
 • Peripheral nerve surgery including Brachial plexus nerve surgery.
 • Microvascular surgery : Artery / Vein repairs, revascularisations , replantations of upper/ lower limb
 • Major limb reconstructions : Includes free tissue transfer for complex tissue defects
 • Reconstruction of brachial plexus palsy, cerebral palsy, dupuytren’s disease, post burn injuries for hand
 • Congenital anomalies (problems of hand by birth) of upper limb

VIEW ALL DEPARTMENTS BOOK AN APPOINTMENT

Department Doctors

Dr Sunil P. P

MBBS, D-Orrtho, DNB Ortho

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE

Dr. Prasad Varkey

MBBS,M.S(Ortho)

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE

Dr. Prakash V

MBBS, D Orth, MS, DNB

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE

Dr. Sreejith P.P

MBBS,D-Ortho

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE

Dr. Jerry Jacob Manjooran

MBBS, M.S(Ortho)

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE

Dr. Binoy P.S

MBBS,MS-ORTHO,FNB(hand surgery & micro surgery

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE

Dr. Balaram Ravisankar

MBBS, D Orth, DNB(ORTHO) MNAMS

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE

Dr. Sreejith P Krishnan

MBBS, MS

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE

Dr. Rohit Prasad Varkey

MBBS, MS ortho

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE