• സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പാക്കേജുകൾ
 • World Emergency Medicine Day
 • മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി മെഡിക്കൽ അക്കാദമി
 • മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം
 • International Nurses Day
 • നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ.സച്ചിൻ ശശിധരൻ ചാർജ് എടുത്തു
 • ഏവർക്കും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഈസ്റ്റർ മംഗളങ്ങൾ
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധവുമായി ചാലക്കുടി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വിഭാഗം നിരത്തിൽ ഓടുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്കും കൊടുക്കാനായി സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിൽനിന്നും മാസ്കും, സാനിറ്റൈസറും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചാലക്കുടി പോലീസ് വിഭാഗത്തിന് സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് കൈമാറി
 • കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാം … ഭയവും ആശങ്കയുമല്ല ;വേണ്ടത് … ജാഗ്രതയാണ്
 • സെന്റ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു
 • നവീകരിച്ച അത്യാഹിത വിഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
 • കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണവുമായി സെന്റ് ജെയിംസ് സ്കൂൾ ഓഫ് നേഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ

Objectives

 • To excel others and to be known as best among the health care and educational sector
 • To show compassion to the poor and marginalized
 • To promote academic knowledge so that talented youngsters are enriched and they are trained to become competent health care professionals.
 • To promote and uphold values of Christianity in every sphere of our activities.
 • To facilitate spiritual assistance to all, according to their faith, for their personal growth and development.
 • To promote the message of love, moral values, non-violence and universal brotherhood by promoting outreach programmes and provide counseling, psychosocial support and rehabilitation.
 • To promote the hidden talents of all in their respected fields of life.

Milestones

 • Foundation stone of the Hospital was blessed by the  Pope John
  Paul II on 7th February 1986 and laid by Mar James Pazhayattil
  on 10th September 1986.
 • Hospital was inaugurated on 10th September, 1989 by Cardinal
  Mar Antony Padiyara, Archbishop of Ernakulam-Angamaly.
 • The second phase of the hospital was inaugurated by Sree K.
  Karunakaran, the then Chief Minister of Kerala.
 • Department of endoscopy started in the year 1993
 • School of Nursing started in the year 1994.
 • Hospital Chapel was blessed by Mar Jacob Thoomkuzhy,
  Archbishop of Trissur in the year 1997.
 • Department of Paediatric surgery started in the year 1998
 • Department of Psychiatry started in the year 1998
 • Extension of Department of Orthopedics in the year 2000.
 • Department of Cardiology started in the year 2001.
 • St. James College of Nursing started in the year 2002
 • Department of Neurology and Neuro surgery in the year 2004
 • Department of Maxillo facial surgery and Orthodentistry in the
  year 2004
 • St. James College of Pharmaceutical sciences started in the year
  2004
 • Department of Ayurveda started in the year 2005.
 • Department of Nephrology started in the year 2006
 • D.M.L.T course started in the year 2007
 • Department of Urology started in the year 2008
 • Cath Lab instituted in the year 2011.
 • DNB courses started in the year 2012
 • Full fledged lab in the year 2012.
 • Full fledged blood bank in the year 2012
 • Dialysis with 10 machines for free dialysis for all patients started
  in 2015
 • MSW Department in the year 2015
 • Sleep lab started in the year 2017
 • Cerebral palsy clinic started in the year 2018
 • Department of Pediatric orthopedic started in the year 2018
 • Waste water treatment plant renovated in the year 2018
 • Department of Oncology started in the year 2019
 • Affiliation with IMAGE for waste disposal in the year 2019
 • Centralized diagnostic centre with mammography,&MRI started
  in the year 2019
 • Department of Critical Care Medicine started in the year 2019
 • DNB course for the Department of General Medicine started in 2019.
 • DNB course for the Department of Emergency Medicine started at 2020.