• സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പാക്കേജുകൾ
 • World Emergency Medicine Day
 • മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി മെഡിക്കൽ അക്കാദമി
 • മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം
 • International Nurses Day
 • നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ.സച്ചിൻ ശശിധരൻ ചാർജ് എടുത്തു
 • ഏവർക്കും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഈസ്റ്റർ മംഗളങ്ങൾ
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധവുമായി ചാലക്കുടി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വിഭാഗം നിരത്തിൽ ഓടുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്കും കൊടുക്കാനായി സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിൽനിന്നും മാസ്കും, സാനിറ്റൈസറും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചാലക്കുടി പോലീസ് വിഭാഗത്തിന് സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് കൈമാറി
 • കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാം … ഭയവും ആശങ്കയുമല്ല ;വേണ്ടത് … ജാഗ്രതയാണ്
 • സെന്റ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു
 • നവീകരിച്ച അത്യാഹിത വിഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
 • കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണവുമായി സെന്റ് ജെയിംസ് സ്കൂൾ ഓഫ് നേഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ

Polysomnography (PSG) (SLEEP LAB)

A Polysomnography (PSG) also called a sleep study is a test used to diagnosis sleep disorder. It also monitors and evaluates your sleep characteristics and physical state during
sleep. You will spend the night in a private bedroom at the sleep lab. Small electrodes or sensors will be painlessly attached to different parts of your body to monitor brain waves, heart function, and breathing and muscle activity. You will be videotaped to correlate body position and movement with physiologic data. You have to be complete a performa related to sleep details before and after the study by the Sleep Technologist.

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)

A CPAP is a treatment that uses mild air pressure to keep your breathing airways open. A CPAP is used to treat sleep related breathing disorders including sleep apnea.

Multiple Sleep Latency Test (MSLT)

A MSLT is designed to evaluate the degree of sleeping in patients with sleep disorder.Small electrodes or sensors will be painlessly attached to different parts of your body to monitor brainwaves, heart function and muscle activity. During the test, you will be given 4 or 5 “nap” periods at 2 hour intervals. At the start of each period, the technologist will check the sensors and then instruct you to try to go to sleep.

Maintanence Wakefulness Test (MWT)

The MWT is used to measure how alert you are during the day. Electrode placement for MWT will be same as MSLT. The test consists of sleep trials timed at 2 hour interval.

Patient Instruction For Sleep Study

Feel free to ask the Sleep Technologist about any technically related concerns or procedures at any time. Questions related to your medical condition or the result of the study will be answered by your Physician, who will receive results of the testing approximately 2-6 days after the test date.

Getting Ready For Your Test