• സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പാക്കേജുകൾ
 • World Emergency Medicine Day
 • മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി മെഡിക്കൽ അക്കാദമി
 • മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം
 • International Nurses Day
 • നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ.സച്ചിൻ ശശിധരൻ ചാർജ് എടുത്തു
 • ഏവർക്കും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഈസ്റ്റർ മംഗളങ്ങൾ
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധവുമായി ചാലക്കുടി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വിഭാഗം നിരത്തിൽ ഓടുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്കും കൊടുക്കാനായി സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിൽനിന്നും മാസ്കും, സാനിറ്റൈസറും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചാലക്കുടി പോലീസ് വിഭാഗത്തിന് സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് കൈമാറി
 • കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാം … ഭയവും ആശങ്കയുമല്ല ;വേണ്ടത് … ജാഗ്രതയാണ്
 • സെന്റ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു
 • നവീകരിച്ച അത്യാഹിത വിഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
 • കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണവുമായി സെന്റ് ജെയിംസ് സ്കൂൾ ഓഫ് നേഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ

St.James’ Hospital,Chalakudy, perpetuates the healing mission of Jesus Christ.This is a Super-Specialty hospital owned and managed by St.James’ Hospital Trust, a charitable organization under the Diocese of Irinjalakuda.The School of Nursing attached to St. James’ Hospital has been started in 1994 with the idea of reaching scriptural vision of our Christ’s healing ministry.Hence,the students are given specific training to treat the patients as considering as their own siblings. Along with academic training, we give special emphasis to character formation and personality development of the students. We see that they are well equipped for consider nursing as a vocation, rather than a mere profession. Progression of natural talents and aptitude of students are considered as a important goal in our academic structure.

The institution is recognized by Indian Nursing council (INC) & The Kerala Nurse & Midwives council(KNMC)..

Affiliated to: Indian Nursing Council

Courses Offered

Courses  Duration
General Nursing and Midwifery
Programme
3 years

Facilities

 • Laboratories: Spacious laboratories for all nursing students for better demonstration and teaching. We are having separated & standard laboratories for Anatomy, Fundamentals of Nursing, Nutrition and maternal child health lab. And this laboratories are well equipped.
 • Library: Consists of good collection of resources & latest amenities.
 • Transportation: Equipped with our Own transportation facility.
 • Clinical facilities: We have well equipped Multi-specialty hospital with a bed strength of 450 to ensure maximum clinical exposure.

Eligibility criteria for GNM Programme

 • Academic: 10+2 with 40% marks from any recognized board.However science is preferable; for candidates belonging to SC/ST category with pass mark are eligible for application.
 • Eligibility certificate: Candidates who have passed their qualifying examination, from outside the state of Kerala shall produce certificate of
 • Admission of students shall be once in a year.
 • Students shall be medically fit.
 • Registered ANM also can apply.

Application How to apply:

 • Issue of application forms:-Application form and prospectus can be available/ obtain from the office of the principal ,School Of Nursing ,St. James’ Hospital Chalakudy on Payment of Rs.200/- By cash or Rs.250/- By post from First week of May.
 • Submission of Application form: – Application form should be submitted to the Principal, School of Nursing, St. James’ Hospital,Chalakudy.
 • The application form should be filled by the candidate herself.

Specified documents

 • Mark list of S.S.L.C(Self attested copy).
 • Mark list of plus two or its equivalent certificate. (Self-attested copy).
 • Copy of recent conduct certificates.
 • Caste and Income certificate from Village officer/ Tahsildar if the candidate is to considered under any reservation seat (SC/ST, OBC).There is no need for income certificate for SC/ST candidates.

Selection

Candidates will be called for interview to corroborate the qualification by selection panel and confirmation list will be prepared by the committee. Candidates should produce original certificates and documents to affirmate at the stage of final talk.

Members of selection panel:

 • Nominee of the Council.
 • Board of Management of the School
 • Principal of the School
 • Vice Principal of the School
 • Superintendent of the Hospital or the Chief Medical Officer of the Hospital

Concession

Selected candidates are eligible for fees concession/ Scholarship / grants/admissible for SC/ST/OEC candidates.

Examination

Duration of the course is 3 years. The First 3 months are considered as preliminary training period, at the end of which there will be an examination and successful candidates will be admitted to the regular course, At the end of each,academic session there will be theory and practical examination prescribed by the Board of Kerala Nurses and Midwives Council.

Contact us:

School of Nursing
St. James’ Hospital, Chalakudy P.O-680307
Thrissur Dist, Kerala, India
Ph: No: 0480- 2710197, 0480- 32710271
E-mail-id: nursingschool@stjameshospital.co.in

Syllabus:

Following the General Nursing Midwifery curriculum, revised in 2015, constituted by Indian Nursing council.

No. of Seats:

The Total number of the seats to General Nursing and Midwifery Course is 30