• സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പാക്കേജുകൾ
 • World Emergency Medicine Day
 • മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി മെഡിക്കൽ അക്കാദമി
 • മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം
 • International Nurses Day
 • നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ.സച്ചിൻ ശശിധരൻ ചാർജ് എടുത്തു
 • ഏവർക്കും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഈസ്റ്റർ മംഗളങ്ങൾ
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധവുമായി ചാലക്കുടി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വിഭാഗം നിരത്തിൽ ഓടുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്കും കൊടുക്കാനായി സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിൽനിന്നും മാസ്കും, സാനിറ്റൈസറും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചാലക്കുടി പോലീസ് വിഭാഗത്തിന് സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് കൈമാറി
 • കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാം … ഭയവും ആശങ്കയുമല്ല ;വേണ്ടത് … ജാഗ്രതയാണ്
 • സെന്റ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു
 • നവീകരിച്ച അത്യാഹിത വിഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
 • കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണവുമായി സെന്റ് ജെയിംസ് സ്കൂൾ ഓഫ് നേഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ

Introduction

St. James’ Hospital

The Diocese of Irinjalakuda, the offspring of Catholic Church of India has committed themselves a special role to play in the field of Education, Health-Care and Social welfare of the marginalized community.

In connection with sacerdotal silver jubilee of Mar James Pazhayattil , the first Bishop in Diocese of Irinjalakuda have birth to an offshoot “ St.James’ Hospital,Chalakudy in 1989.The Hospital symbolize the Care & Cure mission of Jesus Christ facilitating the Health Care ministries to the suffering segment of the society, irrespective of cast,creed,race or religion. By continuing the successful journey in health sector, based on the motto “We Foster Health” grew by leaps and bounds adding various specialties in the great quest for excellence. The flagship of the Hospital administrated by Diocese of Irinjalakuda, especially the competent leaders having various administrative profiles. The main back bone of this hospital comprising of competent team of professional & experienced medical team with support of sophisticated latest technology in order to deliver high precision of Quality.

Find More

What we do best

Departments

HOMEOPATHY

Find More

Anesthesiology

Anaesthesiology is the backbone of surgery. The Operation Theatre Complex has 13 full

Find More

Ayurveda

Ayurveda is considered as the mother of all healings and it originated in india more

Find More

Brain Aid

Brain and Behavior is a monthly peer-reviewed open access scientific journal cover

Find More

Cardiology

The Department is renowned for its high standards. Invasive cardiology is equipped.

Find More

Clinical Psychology

We understand the science of mind! At St. James Hospital, we hold a panel of warm, su

Find More

Dentistry

Department provides excellence in the specialty services of dentofacial orthopedics,

Find More

Dermatology

The Dermatology Department offers procedures and services, both investigative and cur

Find More

Dietetics & Nutrition

Our conception behind the department of Dietetics & Nutrition is to encourage and

Find More

Emergency Medicine

Find More

ENT

ENT Department offers comprehensive treatment for wide range of patients who need sur

Find More

General Medicine

The Department of General Medicine has become a regional centre of excellence in the

Find More

General Surgery

The department handles all emergency surgical cases as well as trauma. Recent develop

Find More

Gastroenterology

Department of Gastroenterology & Hepatology were established in St. James Hospit

Find More

Hand & Reconstructive Micro Surgery

Hands are an important part of our daily social interactions, without the proper func

Find More

Maxillofacial Surgery

The division of Oral & Maxillofacial Surgery dedicated to treating the patients w

Find More

Neonatology

Babies who are born sick or premature may need special care of neonatal intensive car

Find More

Nephrology

Department is professionally managed by a team of skilled and dedicated doctor and pa

Find More

Neurology

Department of Neurology of St. James Hospital provides comprehensive consultative ser

Find More

Neurosurgery

Department of Neurology of St. James Hospital provides comprehensive consultative ser

Find More

Obstetrics & Gynecology

The Department of Obstetrics & Gynecology at the St. James Hospital is home to w

Find More

Oncology

Living with cancer is never easy because it affects patients and their loved ones in

Find More

Ophthalmology

Department of Ophthalmology is lead by trusted specialist in the field of Ophthalmolo

Find More

Orthopaedics

The department of Orthopedics is one of the leading Orthopedic centres delivering the

Find More

Orthodontics

Spearheaded by a team of qualified professionals, the orthodontics section in St. Jam

Find More

Pathology

The pathology department is considered as the medical discipline, which provides diag

Find More

Pediatric Orthopedics

Whether it’s a broken leg/arm, a small sports-related injury or a most complicated

Find More

Pediatrics

Fully committed neonatology division, delivering quality care over the last few years

Find More

Prosthodontics

Prosthodontics is also known as dental prosthetics or prostheticdentistry, and it is

Find More

Psychiatry

Department of psychiatry help to people of all age group with identification and trea

Find More

Pulmonology

The Department of Pulmonary and Critical Care Medicine provides extensive care for th

Find More

Urology

Department is lead by experienced and expert Urologists and has made its mark in the

Find More

Gynecology

This department acts as a referral centre for difficult and out of the way obstetric

Find More

Dietetics

Diet is an important factor in the prevention and treatment of diseases such as coron

Find More

Experienced Doctor

Specialist Doctors

Dr. Kesavan. M

Medical Superintendent
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Sreekumar

Consultant-Ayurveda
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. George Leons

Consultant-Ayurveda
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Sr. Ajimol k.V

Consultant-Ayurveda
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Thomas John

Consultant- Interventional Cardiology
BOOK AN APPOINTMENT

Sr.Savidha CHF

Clinical Psychology
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Sheethal G. Mathew

Consultant-Dental Surgery
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Divya Jerry

Consultant-Dental Surgery.
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Sara Prasad

Consultant-Dermatology
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Ittoop C.J

Consultant-ENT
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Simon C Vincent

Consultant-ENT
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Mathew. M V

Consultant-General Medicine
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Thomas V T

Consultant-General Medicine
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Niroop P.K

Consultant- General Medicine
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Airind Mathai

Consultant-General Surgery
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Rahul. J

General & Laprascopic Surgeon
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Thyagaraj

Consultant-Gastroenterology
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Ranjith Jacob Kalliath

Consultant-Maxillofacial Surgery
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Jaiju James Chakola

Consultant- Nephrology
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Sachin Sasidharan

Consultant- Nephrology
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Varghese Antony Pallan

Consultant- Neurology
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Manoj T.K

Consultant-Neuro Surgery
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Prema Menon

Consultant- Obstetrics & Gynecology
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Hambal Ahamed

Consultant- Gynecology & Laparoscopic Surgery
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Mithun Chacko John

Consultant-Oncology
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Prasad Varkey

Head of the Department & Senior Consultant- Orthopedic Surgery
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Prakash V

Senior Consultant- Orthopedic Surgery & DNB Course Director
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Sreejith P.P

Consultant-Orthopedics (Hand & Micro Surgery)
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Jerry Jacob Manjooran

Consultant- Orthopedic Surgery
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Binoy P.S

Senior Consultant- Hand & Reconstructive Micro Surgery
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Balaram Ravisankar

Consultant-Orthopedic Surgery
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Sreejith P Krishnan

Consultant- Pediatric & Orthopedic Surgery
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Rohit Prasad Varkey

Consultant- Orthopedic Surgery
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Sunil Abraham

Consultant-Orthodontics
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Navya Narayanan

Pathology
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Murali M.R

Consultant- Pediatrics
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Aaron George

Consultant-Pediatrics & Neonatology
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Parvathy Sreejith

Consultant- Prosthodontics
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Manoj K

Consultant-Psychiatry
BOOK AN APPOINTMENT

Dr. Peter Alappatt

Consultant-Urology & Andrology
BOOK AN APPOINTMENT

24 Hours
Emergency cases
0480-2710271, 2710571

We provide 24-hour emergency services in trauma care, observational medicine, pre-hospital emergency care, disaster medicine, and is one of the busiest emergency departments in South Kerala. Our team provides medical expertise for emergencies which are sudden, urgent or unexpected occurrences that require immediate medical attention.
For all medical emergencies/queries regarding your treatment, please dial 0480-2710271.
Duty doctors are available round the clock to assist you and for providing further guidance.
For providing ambulance services/Mobile ICU for pick up and transport facility to the hospital, or to any other healthcare facility,
Please contact-0480-2710271.

Latest Updates

July - 02 - 2021

DOCTORS DAY

READ MORE

July - 02 - 2021

INTERNATIONAL DAY AGAINST DRUGS ABUSE

READ MORE

July - 02 - 2021

WORLD ENVIROMENT DAY

READ MORE

July - 02 - 2021

WORLD NO TOBACCO DAY

READ MORE

July - 02 - 2021

HYPERTENSION DAY

READ MORE

July - 02 - 2021

NURSES DAY

READ MORE

May - 29 - 2021

COVID-19 TREATMENT PACKAGES

READ MORE

May - 29 - 2021

COVID-19 CONSUMABLES / TEST RATE CHART

READ MORE

April - 26 - 2021

FOR 4TH MAY 2021 ONWARDS NEW DOCTORS JOINING IN OPHTHALMOLOGY DEPARTMANT

READ MORE

April - 26 - 2021

WORLD EARTH DAY

READ MORE

April - 13 - 2021

HAPPY VISHU

READ MORE

February - 18 - 2021

FIRST DOSE OF COVID VACCINATION FOR HEALTH CARE WORKERS

READ MORE

February - 18 - 2021

BLESSED NEW CHAPEL AT ST. JAMES’ SCHOOL OF NURSING

Our beloved Bishop , Mar. Pauly Kannookkadan blessed new Chapel at St. James’ School of Nursing

...

READ MORE

February - 18 - 2021

60TH BIRTHDAY WISHES TO OUR BELOVED BISHOP , MAR. PAULY KANNOOKKADAN

READ MORE

February - 18 - 2021

GUIDELINES FOR INDIVIDUALS WHO COMING TO DO COVID19 TEST

READ MORE

February - 18 - 2021

WELCOME OUR NEW JOINT DIRECTOR ,FR. ANTU ALAPPADAN

READ MORE

February - 18 - 2021

THANK YOU FR. LIJO KONGOTH

READ MORE

February - 11 - 2021

WORLD DAY OF THE SICK

You have but one teacher and you are all brothers” (Mt 23:8). A trust-based relationship to guide care for the sick
WOR...

READ MORE

December - 01 - 2020

WORLD AIDS DAY

World AIDS day celebrated at St James Hospital. This year theme is “Ending the HIV/AIDS epidemic: Resilience and Impact.&...

READ MORE

November - 13 - 2020

DIABETES DAY

READ MORE

November - 13 - 2020

CHILDREN’S DAY

READ MORE

October - 16 - 2020

WORLD TRAUMA DAY 2020

Each year 17th October is celebrated as World Trauma Day. This day highlights the increasing rate of accidents and injuries cau...

READ MORE

We take care of your loved ones.

Testimonials

sister
concerns

St James Medical Trust